Статья о кафедре

В газете «Харьковский университет » № 15 (4058) за вторник 6 декабря 2016 г. вышла статья о нашей кафедре (статья на сайте газеты).

У п’ятірці кращих

ВІД РЕДАКЦІЇ: Перше місце серед кафедр факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем посідає кафедра теоретичної радіофізики на чолі з проф. М. М. КОЛЧИГІНИМ. І п’яте почесне місце серед кафедр природничо-математичного профілю університету.

Доц. В. В. ХАРДІКОВ зазначає, що досягти такого результату кафедра змогла завдяки плідній праці кожного представника дружного колективу. В 2015/2016 навчальному році грамотами та подяками нагороджені професори С. М. ШУЛЬГА (Грамота Харківської обласної ради) та Д. О. БАТРАКОВ (Подяка міського голови), доц. О. Ю. БУТРИМ (Грамоту Харківського національного університету). Завідувач кафедри проф. М. М. КОЛЧИГІН носить почесне звання Почесного професора Каразінського університету. Три співробітники кафедри отримали призові місця (доц. М. І. ЛЕГЕНЬКИЙ - І місце, аспірант О. І. МАСЛОВСЬКИЙ - ІІ місце, старший науковий співробітник Б. М. КОЧЕТОВ - ІІІ місце) у конкурсі на кращу наукову доповідь, що проводився Європейською Мікрохвильовою Асоціацією (EuMA) в рамках міжнародної конференції «Надширокосмугові та надкороткі імпульсні сигнали», яка відбулася 5-11 вересня 2016 році у Одесі. Увосьме кафедра організовує цю конференцію і бере активну участь у підготовці та проведенні серії міжнародних конференцій («Теорія та техніка антен»). Проф. М.М. КОЛЧИГІН є постійним віцеголовою її організаційного комітету. 
…Я слухаю про високі нагороди студентів кафедри на різноманітних конкурсах: Владислав ХРИЧОВ, Олександр МАСЛОВСЬКИЙ, Катерина ДЬОМІНА, Олександр ГРИЦЕНКО, Вікторія РИЛЬЦЕВА. Перемоги різного рангу, на різних конкурсах, а всі разом - працюють на успіх свого колективу.
За 2015-2016 рр. співробітники кафедри опублікували 28 наукових робіт у наукових виданнях, що мають імпакт-фактор та реферуються системами SCOPUS або Web of Science; два розділи у монографіях, що були опубліковані видавництвом Springer, отримано 2 патенти; видано 1 монографію (В. Б. КАЗАНСЬКИЙ, В. Р. ТУЗ, В. В. ХАРДІКОВ «Електродинамічна теорія композиційних середовищ»). Слід звернути увагу на останні два підручника, що були підготовлені до друку: О. В. БАГАЦЬКА, О. Ю. , БУТРИМ, М. М. КОЛЧИГІН, О. О. ТРЕТЬЯКОВ, С. М. ШУЛЬГА. «Теоретична електродинаміка» (знаходиться у видавництві ХНУ імені В. Н Каразіна) та М. М. КОЛЧИГІН, В. М. БИКОВ, Д. Д. ІВАНЧЕНКО, Т. Д. БЕРЕЖНА «Принципи побудови та застосування систем радіотеплолокації».
Коло наукових проблем, над вирішенням яких працюють співробітники кафедри, є досить широким і включає як питання розвитку теорії різноманітних фізичних явищ та розробки математичних моделей складних пристроїв, так і суто прикладні питання. Умовно можна виділити декілька напрямів: електродинаміка композиційних структур (метаматеріали, поглинаючі покриття тощо), прямі та зворотні задачі розсіяння електромагнітних хвиль плоскошаруватими середовищами та включеннями в них (підповерхневі радари, вивчення біологічних тканин тощо), розробка надширосмугових антен та антенних граток, теорія радіолокації та теплорадіолокації, зворотні задачі магнітостатики та магнітокардіографія. Наслідком націленості наукових досліджень на розв'язання прикладних питань є той факт, що кафедра постійно виконує роботи з госпдоговірної тематики.

Карина БОНДАР.


Поздравляем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем заведующего нашей кафедрой Колчигина Николая Николаевича с присуждением ему почетного звания "Заслуженный профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина"!


Наш сотрудник - академик

Поздравляем нашего сотрудника Быкова Виктора Николаевича с приемом в Академию наук прикладной радиоэлектроники (АН ПРЭ)! Подрбности.


Научная работа наших студентов

Студент нашей кафедры Масловский Александр (группа РР-51) принял участие во втором туре Всеукраинского конкурса студенческих научных работ который проходил 19-20 марта 2015 года в Восточноевропейском национальном университете имени Леси Украинки (город Луцк). Масловский А. сделал доклад на тему  "Моделирование рассеяния плоских электромагнитных волн на объектах сложной формы, расположенных на подстилающей поверхности", за умение вести научную дискуссию Александр получил грамоту.


Поздравляем

Работа "Evaluation of On-Ground Object Radar Detectability Reduction", авторы Легенький М., Бутрым А. и Антюфеева М. (докладчик - Легенький М.) награждена, как лучшая работа молодых ученых в области наук о Земле и дистанционного зондирования на конференции Mathematical Methods of Electromagnetic Theory, которая состоялась  26-28 Aвгуста 2014 года в г. Днепропетровске.

RSS-материал