Стаття про кафедру

В газеті «Харківський університет » № 15 (4058) за вівторок 6 грудня 2016 р. вийшла стаття про нашу кафедру (стаття на сайті газети).

У п’ятірці кращих

ВІД РЕДАКЦІЇ: Перше місце серед кафедр факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем посідає кафедра теоретичної радіофізики на чолі з проф. М. М. КОЛЧИГІНИМ. І п’яте почесне місце серед кафедр природничо-математичного профілю університету.

Доц. В. В. ХАРДІКОВ зазначає, що досягти такого результату кафедра змогла завдяки плідній праці кожного представника дружного колективу. В 2015/2016 навчальному році грамотами та подяками нагороджені професори С. М. ШУЛЬГА (Грамота Харківської обласної ради) та Д. О. БАТРАКОВ (Подяка міського голови), доц. О. Ю. БУТРИМ (Грамоту Харківського національного університету). Завідувач кафедри проф. М. М. КОЛЧИГІН носить почесне звання Почесного професора Каразінського університету. Три співробітники кафедри отримали призові місця (доц. М. І. ЛЕГЕНЬКИЙ - І місце, аспірант О. І. МАСЛОВСЬКИЙ - ІІ місце, старший науковий співробітник Б. М. КОЧЕТОВ - ІІІ місце) у конкурсі на кращу наукову доповідь, що проводився Європейською Мікрохвильовою Асоціацією (EuMA) в рамках міжнародної конференції «Надширокосмугові та надкороткі імпульсні сигнали», яка відбулася 5-11 вересня 2016 році у Одесі. Увосьме кафедра організовує цю конференцію і бере активну участь у підготовці та проведенні серії міжнародних конференцій («Теорія та техніка антен»). Проф. М.М. КОЛЧИГІН є постійним віцеголовою її організаційного комітету. 
…Я слухаю про високі нагороди студентів кафедри на різноманітних конкурсах: Владислав ХРИЧОВ, Олександр МАСЛОВСЬКИЙ, Катерина ДЬОМІНА, Олександр ГРИЦЕНКО, Вікторія РИЛЬЦЕВА. Перемоги різного рангу, на різних конкурсах, а всі разом - працюють на успіх свого колективу.
За 2015-2016 рр. співробітники кафедри опублікували 28 наукових робіт у наукових виданнях, що мають імпакт-фактор та реферуються системами SCOPUS або Web of Science; два розділи у монографіях, що були опубліковані видавництвом Springer, отримано 2 патенти; видано 1 монографію (В. Б. КАЗАНСЬКИЙ, В. Р. ТУЗ, В. В. ХАРДІКОВ «Електродинамічна теорія композиційних середовищ»). Слід звернути увагу на останні два підручника, що були підготовлені до друку: О. В. БАГАЦЬКА, О. Ю. , БУТРИМ, М. М. КОЛЧИГІН, О. О. ТРЕТЬЯКОВ, С. М. ШУЛЬГА. «Теоретична електродинаміка» (знаходиться у видавництві ХНУ імені В. Н Каразіна) та М. М. КОЛЧИГІН, В. М. БИКОВ, Д. Д. ІВАНЧЕНКО, Т. Д. БЕРЕЖНА «Принципи побудови та застосування систем радіотеплолокації».
Коло наукових проблем, над вирішенням яких працюють співробітники кафедри, є досить широким і включає як питання розвитку теорії різноманітних фізичних явищ та розробки математичних моделей складних пристроїв, так і суто прикладні питання. Умовно можна виділити декілька напрямів: електродинаміка композиційних структур (метаматеріали, поглинаючі покриття тощо), прямі та зворотні задачі розсіяння електромагнітних хвиль плоскошаруватими середовищами та включеннями в них (підповерхневі радари, вивчення біологічних тканин тощо), розробка надширосмугових антен та антенних граток, теорія радіолокації та теплорадіолокації, зворотні задачі магнітостатики та магнітокардіографія. Наслідком націленості наукових досліджень на розв'язання прикладних питань є той факт, що кафедра постійно виконує роботи з госпдоговірної тематики.

Карина БОНДАР.


Вітаємо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо завідувача нашої кафедри Колчигіна Миколу Миколайовича з присудженням йому почесного звання "Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна"!


Наш співробітник - академік

Вітаємо нашого співробітника Бикова Віктора Миколайовича з прийомом в Академію наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ)! Подробиці.


Наукова робота наших студентів

Студент нашої кафедри Масловський Олександр (група РР-51) взяв участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт який проходив 19-20 березня 2015 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (місто Луцьк). Масловський О. зробив доповідь на тему "Моделювання розсіювання пласких електромагнітних хвиль на об'єктах складної форми, розташованих на підстильній поверхні", за вміння вести наукову дискусію Олександр отримав грамоту.


Поздоровляємо

Роботу "Evaluation of On-Ground Object Radar Detectability Reduction", автори Легенький М., Бутрим О. та Антюфєєва М. (доповідач - Легенький М.) нагороджено, як кращу роботу молодих вчених в області наук про Землю та дистанційного зондування на конференції Mathematical Methods of Electromagnetic Theory, яка відбулася  26-28 серпня 2014 року в м. Дніпропетровськ.

RSS-матеріал