Курси кафедри теоретичної радіофізики, що викладають

Курс Семестр Назва курсу Викладач
2 4 Теорія поля
2
3
5
МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ КУРС ПО ВИБОРУ: Числові методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь у наукових задачах Багацька Ольга В'ячеславівна
2 4 Теоретична механіка
4 8 Термодинаміка і статистична фізика Хардіков Вячеслав Володимирович
3 5 Статистична фізика Хардіков Вячеслав Володимирович
3 6 Електродинаміка
1 2 Інформаційні технології і системи
2 4 Квантова механіка
1 1 Інформатика Антюфєєва Марія Станіславівна
2
3
5
МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ КУРС ПО ВИБОРУ: Мова програмування Пітон у наукових обчисленнях Бутрим Олександр Юрійович
2
4
6
МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ КУРС ПО ВИБОРУ: Створення віконних інтерфейсів для наукових програм на Пітоні Бутрим Олександр Юрійович

Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики, що викладаються для бакалаврів

Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики, що викладаються для магістрів

Курс Семестр Назва курсу Викладач
5 9 Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових та біомедичних об’єктів Батраков Дмитро Олегович
5 9 Зворотні задачі магнітостатики Шульга Сергій Миколайович
5 9 Основи радіолокації Легенький Максим Миколайович
5 9 Принципи побудови та застосування радіоелектронних систем Биков Віктор Миколайович
5 9 Аналітичні методи електродинаміки в часовій області Бутрим Олександр Юрійович
5 9 Збудження і розповсюдження хвиль у складних середовищах Шульга Сергій Миколайович
5 10 Фізико-математичні моделі і хвилі в неоднорідних середовищах Батраков Дмитро Олегович
5 10 Метод скінченних різниць у часовій області Бутрим Олександр Юрійович
5 10 Системи радіотеплолокації Биков Віктор Миколайович
5 10 Вступ до квантової електродинаміки Хардіков Вячеслав Володимирович
6 11 Перспективи і проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону Хардіков Вячеслав Володимирович
6 11 Алгоритми та методи обробки інформації Батраков Дмитро Олегович
6 11 Системи автоматизованого проектування електродинамічних структур Бутрим Олександр Юрійович

Специальный курс для аспирантов