Курси кафедри теоретичної радіофізики, що викладають

Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики, що викладаються для бакалаврів

Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики, що викладаються для магістрів

Курс Семестр Назва курсу Викладач
5 9 Основи радіолокації Легенький Максим Миколайович
5 9 Принципи побудови та застосування радіоелектронних систем Биков Віктор Миколайович
5 9 Аналітичні методи електродинаміки в часовій області Бутрим Олександр Юрійович
5 9 Збудження і розповсюдження хвиль у складних середовищах Шульга Сергій Миколайович
5 9 Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових та біомедичних об’єктів Батраков Дмитро Олегович
5 9 Зворотні задачі магнітостатики Шульга Сергій Миколайович
5 10 Фізико-математичні моделі і хвилі в неоднорідних середовищах Батраков Дмитро Олегович
5 10 Метод скінченних різниць у часовій області Бутрим Олександр Юрійович
5 10 Системи радіотеплолокації Биков Віктор Миколайович
5 10 Вступ до квантової електродинаміки Хардіков Вячеслав Володимирович
6 11 Алгоритми та методи обробки інформації Батраков Дмитро Олегович
6 11 Системи автоматизованого проектування електродинамічних структур Бутрим Олександр Юрійович
6 11 Перспективи і проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону Хардіков Вячеслав Володимирович

Специальный курс для аспирантов