Багацька Ольга В'ячеславівна
Посада й наукове звання: 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Професійна кар’єра: 

1989

закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «радіофізика та електроніка»

1998

захистила кандидатську дисертацію «Випромінювання і розсіяння радіохвиль у анізотропних середовищах», отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук

2004

отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н .Каразіна

 

1989 – 1991

молодший науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського державного університету

1991 – 1997

аспірант кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського державного університету

1997 – 2000

науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського державного університету

2000 –

по теперішній час

 

доцент, старший науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

Контакти:

Google scholar профіль.

Research gate профіль.

Teл.: +380 57 7075162

Науковi iнтереси: 
 • Теорія розповсюдження і розсіяння електромагнітних хвиль у неоднорідних анізотропних середовищах
 • Розсіяння електромагнітних хвиль у статистично неоднорідних середовищах
 • Поля і хвилі у хвилеводах і резонаторах з неоднорідним заповненням
 • Зворотні задачі магнітостатики і магнітокардіології
Список статей: 
 • Багацкая О.В., Бутрым А.Ю., Колчигин Н.Н., Литвиненко Л.М., Третьяков О.А., Шульга С.Н. Макроскопическая электродинамика: Учебное пособие. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина – 2012. – 260 с.
 • Шульга С.Н., Багацкая О.В., Бутрым А.Ю., Колчигин Н.Н., Третьяков О.А., Теоретическая механика - Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина – 2010. – 216 с.
 • Шульга С.М., Багацька О.В., Бутрим О.Ю., Колчигін М.М., Третьяков О.О., Теоретична механіка - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна – 2010. – 200 с.

 • Багацкая О.В., Бутрым А.Ю., Колчигин Н.Н., Третьяков О.А., Шульга С.Н. Электродинамика. Теория поля: Учебное пособие. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина – 2008. – 136 с.

 • Багацька О.В., Бутрим О.Ю., Колчигін М.М., Третьяков О.О., Шульга С.М. Електродинаміка. Теорія поля: Навчальний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна – 2008. – 132 с.

 • Шульга С.М., Багацька О.В., Бутрим О.Ю., Колчигін М.М., Третьяков О.О. Теоретична механіка для факультетів радіофізичного профілю: Підручник, Харків, видавництво «Ранок» ‑ 2007. – 204 с.

 • An Analytical Method for Localization of the Dipole Magnetic Field Source and Reconstruction of the Current Flow in the human heart Бутрым А.Ю.Дурнева Ю.В. Шульга С.Н. Вісник Харьк. ун-ту. Радіофизика та електроніка, 2004, № 646, с. 160-165.

 • Обратная задача магнитокардиологии Багацкая О.В., Шульга С.Н., Петренко Е.В. Вісник Харьк. ун-ту. Радіофизика та електроніка, 2004, № 622, с. 155-158.

 • Оператор эффективной диэлектрической проницаемости статистически неоднородной среды с сильными флуктуациями Багацкая О.В., Шульга С.Н. зв. вузов. Сер. Радиофизика, 2004. том 47, N 1, с.37-52.

 • Силовые линии электрического поля в прямоугольном волноводе с неоднородной анизотропной вставкой Багацкая О.В., Фесенко В.И., Шульга С.Н.Радиофизика и радиоастрономия, 2003, том 8, № 4, с. 445-450.

 • Анализ прямоугольного изгиба двух прямоугольных волноводов с двумерным включением в области взаимодействия с помощью теоремы Грина Багацкая О.В., Васильева Т.И., Жук Н.П., Шульга С.Н. адиотехника и электроника, 2002, том 47, N 11, с. 1335-1339.

 • Обобщение метода теоремы Грина для решения задачи рассеяния электромагнитных волн на включении в прямоугольном сочленении волноводов Багацкая О.В., Фесенко В. И., Шульга С.Н. Вестн. Харьк. ун-та. Радиофизика и электроника, 2002, N 570, с. 255-259.

 • Метод расчета структуры электромагнитного поля в волноводе с анизотропной вставкой Багацкая О.В., Шульга С.Н. Радиотехника и электроника, 2001, том 46, N 4, с. 448-454.

 • Импедансный подход к решению задачи об отражении плоской электромагнитной волны от многослойной пластины из однооосного магнитодиэлектрика Багацкая О.В., Шульга С.Н. Вестн. Харьк. ун-та. Радиофизика и электроника, 2001, N 513, с. 25-31.

 • Эффективные электродинамические свойства композитного материала с бианизотропными включениями Багацкая О.В., Малюскин А.В., Шульга С.Н. Вестн. Харьк. ун-та. Радиофизика и электроника, 2001, N 513,с. 17-19.

 • Коэффициенты рассеяния плоской волны на шероховатой границе слоистого произвольно-анизотропного диэлектрика Багацкая О.В., Жук Н.П., Шульга С.Н. Радиотехника и электроника, 2001, том 46, N 2, с. 148-158.

 • Расчет коэффициентов отражения и прохождения плоской электромагнитной волны для неоднородного ферритного слоя методом конечных разностей Багацкая О.В., Перепечай М.П., Шульга С.Н. Радиофизика и радиоастрономия, 2000, том 5, N 2, с. 158-165.

 • Расчет коэффициентов отражения и прохождения плоской электромагнитной волны для неоднородного гиротропного слоя методом конечных разностей Багацкая О.В., Малюскин А. В., Шульга С.Н. Радиотехника и электроника, 2000, том 45, N 6, с. 662-669.