Батраков Дмитро Олегович
Посада й наукове звання: 

Професор, доктор фізико-математичних наук.

Професійна кар’єра: 

Закінчив Харківський державний університет з відзнакою в 1976 році. Працював в якості наукового співробітника в лабораторії радіоголографії цього ж університету з 1976 по 1980 рік. Захистив кандидатську дисертацію з радіофізики  в 1985 році і докторську дисертацію в 1995 році в тому ж університеті. З 1989 року працював старшим викладачем, з 1992 по 1995 докторант, 1995-1997 старший науковий співробітник, а з 1997 року по теперішній час, професор кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету (колишній Харківський державний університет).

Котакти:

Google scholar профиль.

Research gate профиль.

Teл.: +380 57 7075257

Науковi iнтереси: 
  • Зворотні задачі розсіювання для багатошарових проникних об'єктів і обробку сигналів в задачах підповерхневого зондування з особливим акцентом на методи обчислення та обробки зображень для біомедичних застосувань.
  • Георадарні технології та методи обробки надширокосмугових сигналів для побудови профілів дорожніх покриттів (для доріг різної категорії), методів виміру товщини шарів і оцінки діелектричної проникності асфальтобетонних та цементобетонних шарів та руйнувань в них за допомогою методів обернених задач розсіювання.
  • Крім того, він працює в області теорії дифракції, поширення хвиль, і поляриметричних методів, що пов'язані з завданнями розсіювання, зокрема, об'єктами з поверхневим імпедансом що знаходяться у вільному просторі або в  багатошарових структурах.
Список статей: 
  • Батраков Д.О., Головин Д.В. Дифракция плоской Е-поляризрванной волны на цилиндрическом включении в плоскослоистой среде. Физические основы приборостроения. 2012 Том 1, № 1, с.16-22.
  • Д.О. Батраков, А.Г. Батракова, Д.В. Головин, А.А. Симачев. Анализ поляризационных свойств многослойной плоскослоистой среды с цилиндрическим включением //Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. Вып. 163, c.230-236. 2010.
  • Y Shckorbatov, V. Pasiuga, N. Kolchigin, D. Batrakov, O Kazansky, Vladimir Kalashnikov.  Changes in the human nuclear chromatin induced by ultra wideband pulse irradiation. Central European Journal of Biology • Vol. 4 (N1), 2009, PP. 97–106.

  • Д.О. Батраков, Д.В. Головин, С.В. Греков, А.Г. Батракова. Алгоритм определения задержки импульсных сигналов, основанный на преобразовании Гильберта. // Вісник   Харківського   Національного   університету  ім. В.Н. Каразіна, Випуск 14, 2009. - №853. - С. 68-74.

  • International Conference on Laser and Fiber-Optical Network Modeling, (LFNM’2006) Kharkiv, Ukraine, June 29-July 1, PP. 459-462.2006.

  • Батраков Д.О., Головин Д.В. Радиоволновый метод обнаружения и идентификации проницаемых включений в слоистонеоднородных средах, Дефектоскопия, РАН, 2006, №, с.64-72.

  • Batrakov D.O., Titar V.P., Golovin D.V., Tishko T.V.  Numerical features of phase objects 3d images reconstruction via microinterferogramms. MSMW’04 Symposium Proceedings, Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2004, PP. 329-331.