Бутрим Олександр Юрійович
Посада й наукове звання: 

Професор, провідний науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук.

Професійна кар’єра: 

У 1995 році вступив до радіофізичного факультету Харківського національного університету, який закінчив з відзнакою у 2000 році за спеціальністю «радіофізика та електроніка». У 2000-2005 р. навчався в аспірантурі ХНУ, у 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Імпульсні сигнали у хвилеводах з неоднорідним заповненням та у щілинних антенах, що розширюються (Аналіз у часовій області)». З 2000 року працює на кафедрі теоретичної радіофізики починаючи з посади молодшого наукового співробітника, на цей час обіймає посаду провідного наукового співробітника та професора (за сумісництвом).

Науковою роботою почав займатись ще на третьому курсі університету під керівництвом професора кафедри теоретичної радіофізики Третьякова Олега Олександровича, а пізніше під керівництвом проф. Колчигіна Миколи Миколайовича. Вже на четвертому курсі (1999 рік) вийшла його перша наукова робота. На цей час Бутрим О.Ю. має понад 90 наукових публікацій. У серпні-жовтні 2003 року проходив стажування у Датському технічному університеті (м. Лінгбі, Данія), під час якого ним була розроблена нова конструкція імпульсної антени.

Область наукових інтересів Бутрима О. Ю. складають аналітичні та чисельні методи електродинаміки у часовій області, випромінювання та поширення надширокосмугових та надкоротких імпульсних сигналів, зворотні задачі магнітостатики, розробка швидких обчислювальних алгоритмів розв’язання задач дифракції на решітках, моделювання дисперсійних властивостей реальних середовищ. Під керівництвом Колчигіна М. М. у 2015 році захистив докторську дисертацією за темою «Застосування модових розкладань у широкосмугових задачах електродинаміки».

Окрім наукової роботи, Бутрим О.Ю. веде також активну педагогічну діяльність: він веде лекційні курси «Теорія поля» для студентів-біомедиків другого курсу, та спеціальні курси «Методи електродинаміки у часовій області» та «Системи автоматизованого проектування у електродинаміці» для магістрів-радіофізиків 5 року навчання. У складі колективу авторів кафедри він прийняв участь у підготовці 3 підручників та 2 посібників з грифом МОН для студентів радіофізичного профілю. Під його керівництвом підготував та захистив у 2011 році кандидатську дисертацію Богдан Кочетов за темою «Нестаціонарні електромагнітні поля в поперечно-неоднорідних багатозв’язних циліндричних і конічних лініях передачі». Крім того Бутрим О.Ю. також у якості консультанта приймав участь у підготовці до захисту аспірантів Джина Юна (2006 р.), Марії Антюфєєвої (2010 р.) та Легенького Максима (2011 р.).

Контакти:

Google scholar профіль.

Research gate профіль.

Teл.: +380 57 7075257

Науковi iнтереси: 
 • Чисельні та аналітичні методи електродинаміки у часовій області
 • Надширокосмугові та імпульсні антени
 • Магнітокардіографія
Список статей: 
 • Бутрим А.Ю., Казанський О.В., Колчигін М.М. Решетка из расширяющихся щелевых антенн (РЩА) для широкополосных импульсных
  сигналов // Успехи современной радиоэлектроники. – 2005. – №05. – С. 60-64.
 • Бутрым А. Ю. Методика обработки результатов частотных измерений нормализованного импульсного отклика антенны // Вісник Харківського нац. унів. № 646 – Радіофізика та електроніка. – 2004. – Вип. 2. – C. 155-159.
 • Бутрым А. Ю., Иванченко Д. Д., Казанский О. В., Катрич В. А., Колчигин Н. Н. Синтез и оптимизация широкополосной расширяющейся щелевой антенны // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2004. – Вып. 137. – С. 194-197.
 • Джин Юн, Бутрым А. Ю., Третьяков О. А. Дифракция импульсной волны на границе раздела магнитодиэлектриков в волноводе. // Вісник Харківського нац. унів. № 622 –Радіофізика та електроніка. – 2004. – Вип. 1. – C. 51-54.
 • Butrym A. Yu., Zheng Y., Tretyakov O. A. Transient Diffraction on a Permittivity Step in a Waveguide: Closed-Form Solution in Time Domain // Journal of Electromagnetic Waves and Applications. – 2004. – Vol. 18, № 7. – P. 861-876.
 • Бутрым А. Ю., Третьяков О. А. Применение метода эволюционных волноводных уравнений для анализа неоднородных волноводов в частотной области // Вісник Харківського нац. унів. №570 – Радіофізика та електроніка. – 2002. – Вип. 2. – C. 284-286.
 • Бутрым А. Ю., Третьяков О. А. Модификация метода эволюционных волноводных уравнений для случая поперечно неоднородных волноводов // Вісник Харківського нац. унів. № 544 – Радіофізика та електроніка. – 2002. – Вип. 1. – C. 71-74.
 • Butrym A. Yu., Katrich V. A., Kazansky O. V., Kolchigin N. N., Pivnenko S. N. Time-Domain Modeling of Short Pulses Radiation with Aperture Decomposition Method. // Radio Physics and Radio Astronomy. – Dec. 2002. – Vol. 7, № 4. – P. 394-397.
 • Бутрым А. Ю., Пивненко С. Н., Катрич В. А., Колчигин Н. Н. Влияние несинхронности возбуждения апертуры на излучение импульсных сигналов // Вісник Дніпропетровського університету: Фізика, Радіоелектроніка. – 2002. – № 9 – С. 74-85.
 • Butrym A. Yu., Kazansky O. A. Time Domain Tapered Slot Antenna Analysis // Український фізичний журнал. – 2002. – № 6. – С. 557-559.
 • Бутрым А. Ю., Колчигин Н. Н., Пивненко С. Н. Управление направлением импульсного излучения апертуры с помощью несинхронного возбуждения // Радиотехника. – 2001. – №6. – С.29-33.
 • Бутрым А. Ю., Колчигин Н. Н., Пивненко С. Н. Излучение апертуры с несинхронным возбуждением // Вісник Харківського нац. унів. № 427 –  Радіофізика та електроніка. – 1999. – Вип. 1. – С. 61-64.