Колчигін Миколай Миколайович
Посада й наукове звання: 

Професор, завідуючий кафедрою теоретичної радіофізики, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України, голова Міжнародних конференцій Antenna Theory and Techniques (ICATT) and UltraWideBand and Ultra Short Impulse Signals (UWBUSIS), почесний професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Професійна кар’єра: 

    З 1959 по 1964 р. вчився в Харківському державному університеті на радіофізичному факультеті, одержав диплом за фахом "Радіофізика й електроніка", кваліфікація - " Радіофізик- Дослідник".
    Закінчив аспірантуру при кафедрі теоретичної радіофізики Харківського державного університету в 1972 р.
    В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію по темі "Електродинамічні властивості високоміцних антенних укриттів і систем формування спрямованого випромінювання" і одержав ступінь кандидата фізико-математичних за фахом "радіофізика й електроніка".
    З 1972 року працював у Харківському державному університеті на кафедрі теоретичної радіофізики старшим науковим співробітником і провідним науковим співробітником (з 1996 року). Захистив докторську дисертацію по темі "Дифракційні й властивості, композиційних структур" і одержав ступінь доктори фізико-математичних наук за фахом "Радіофізика" в 1996 р.
    З 1997 року й по теперішній час - професор і завідувач кафедрою теоретичної радіофізики. Веде основні навчальні курси: "Електродинаміка", "Теорія поля", спеціальні курси "Електродинамічне моделювання в практичних завданнях", "Розсіювання й дифракція електромагнітних- хвиль на одиничних і композиційних тілах", "Широкосмугові сигнали".     З 2004 р. Senіor Member міжнародного наукового суспільства ІEEE.
    З 2001 Віце-президент Харківської секції ІEEE в Україні.
    З 2003 Кореспондент Української академії наук.
    Організатор і голова Міжнародних конференцій "Ультраширокосмугові й Ультракороткі Імпульсні Сигнали" UWBUSIS (Ultrawіdeband and Ultrashort Іmpulse Sіgnals), со- голова міжнародної конференції "Теорії й Техніки Антен" ІCATT (Іnternatіonal Conference of Antenna Theory and Technіc).
    Під керівництвом Колчигіна М.М. захищено 5 кандидатських дисертацій

    Загальна кількість публікацій - понад 150, у тому числі 29 авторських посвідчень і патентів,
з них по конструкціях антенних укриттів -4,
пристроям формування й керування електромагнітних імпульсів - 6,
по засобах формування зворотного випромінювання й засобам виміру - 19.

Контакти:

Google scholar профіль.

Research gate профіль.

Teл.: +380 57 7075162

Науковi iнтереси: 
 • Дослідження характеристик розсіювання ЕМВ на об'єктах складної форми
 • Вимір перетинів розсіювання радіолокаційних об'єктів
 • Взаємодія надкоротких імпульсів зі складними об'єктами
 • Розробка й моделювання антен для імпульсних і широкосмугових сигналів
 • Антенні вкриття
 • Методика й техніка експериментальних досліджень.
Список статей: 
 • Легенький М.Н., Бутрым А.Ю, Колчигин Н.Н. Расчет импульсного излучения круглой диэлектрической стержневой антенны методом согласования мод во временной области. Радиотехника. Всеукр. межвед. научно-техн. сб. Харків. Харківський національний університет радіоелектроніки. Вып. 162, 2010, с 5-12.
 • Казанский О.В., Колчигин Н.Н., Иванченко Д.Д. Трёхмерное подповерхностное зондирование двумерными решетками из РЩА в режиме импульсного возбуждения. Радиотехника. Всеукр. межвед. научно-техн. сб. Вып.162. Харків. Харківський національний університет радіоелектроніки. 2010. с. 13-19.
 • Y.G. Shckorbatov, V.N. Pasiuga, E.I. Goncharuk, T.Ph. Petrenko, V.A. Grabina, N.N. Kolchigin, D.D. Ivanchenko  V.N. Bykov, O.M. Dumin. Effects of differently polarized microwave radiation on the microscopic structure of the nuclei in human fibroblasts. Jornal of Zhejiang University-SCIENCE B. Biomedicine&Biotechnology.Vol,11, No.10. Oct. 2010.P. 801-805.
 • Yu. G. Shckorbatov, V.N. Pasiuga, N.N. Kolchigin, V.A.Grabina, Batrakov D.O., Kalashnikov V.V., Ivanchenko D.D., Bykov V.N.  The influence of differently polarized microwave radiation on chromatin in human cells // International Journal of Radiation  Biology/ - 2009.- V.85.- № 4. – P. 322-329
 • Шкорбатов Ю.Г., Пасюга В.Н., Шакина Л.А., Грабина В.А., Колчигин Н.Н., Иванченко Д.Д., Быков В.Н. Влияние магнитного поля и микроволнового излучения на жизнеспособность дрозофилы // Досягнення і проблеми генетики, селекції та          біотехнології. Збірник наукових праць. – Т. 1.- Київ «Логос» 2008.- С.334-338.
 • Butrym A , Kolchigin N. N., Pivnenko S. N. Resistive Loading that Does not Reduce Performance of a Pulse Antenna //Electromagnetic Phenomena. – 2007. – Vol. 7, No. 1(18). – P. 71-76.
 • Butrym A , Pivnenko S., Kolchigin N. Processing band-limited antenna measurements to reconstruct antenna impulse response on example of resistively loaded Vivaldi antenna // Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation. Acropolis, Nice, (France), November 6-10, 2006. – P. 1-5.
 • Иванченко Д.Д., Колчигин Н.Н, Украинец В.И., Глебов В.В., Ващенко В.Ф. и др. Особенности поглощающих свойств комбинированных тканей в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.  // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2005.  № 646, Харків. C. 181-184.
 • Бутрим О.Ю., Казанський О. В., Колчигін М. М. Решетка из расширяющихся щелевых антенн (РЩА) для широкополосных импульсных сигналов стаття //Успехи современной радиоэлектроники. – 2005. – № 5. – С. 60-64.
 • Іванченко Д.Д., Колчигін М.М., Ващенко В.П., Українець В.І., Глєбов В.В., Топчев М.Д., Кір’яков В.М., Цибуля Ю.Л. Особливості поглинаючих властивостей комбінованих тканин у радіолокаційному та інфрачервоному діапазонах. Вісник Харківського національного університету ім. В.М.Каразіна.№646. Радіофізика та електроніка, Вип.2, 2004, С.230-233.
 • Бутрым А.Ю.,Иванченко Д. Д., Казанский О. В., Катрич В. А., Колчигин Н. Н. Синтез и оптимизация широкополосной расширяющейся щелевой антенны //Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2004. – Вып. 137. – С. 194-197.
 • Д.Д. Иванченко, Н.Н. Колчигин, С.Л. Просвирнин, Д.О. Тырнов. Экспериментальное исследование частотной зависимости модуля коэффициента прохождения двупериодической решетки из С-образных полосковых элементов. // Радиофизика и радиоастрономия, 2003, т.8, №3, стр. 326-330.
 • Butrym A., Katrich V. A., Kazansky O. V., Kolchigin N. N., Pivnenko S. N. Time-Domain Modeling of Short Pulses Radiation with Aperture Decomposition Method. Radio Physics and Radio Astronomy. – Dec. 2002. – Vol. 7, № 4. – P. 394-397.
 • Васильченко И.И., Иванченко Д.Д., Колчигин Н.Н., Глебов В.В., Куров Н.К., Роленко С.А. Экспериментальный метод оценки радиолокационного отражения при проектировании (модернизации) танка. Механіка та машинобудування, 2002, №2, стор.225-228.
 • Глебов В.В., Васильченко И.И., Иванченко Д.Д., Колчигин Н.Н., Куров Н.К. контроль уровня радиолокационного отражения в процессе разработки и эксплуатации бронетанковой техники. Механіка та машинобудування, 2002, №2, стор.119-123.
 • Колчигин Н.Н., Васильченко И.И., Глебов В.В., Иванченко Д.Д., Куров Н.К. Измерение радиолокационных характеристик образцов техники в полевых условиях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна №570, Серія “Радіофізика та електроніка”, Вип. 2’2002, С. 287-290.
 • Бутрым А.Ю, Пивненко С.Н., Катрич В.А., Колчигин Н.Н. Влияние несинхронности возбуждения апертуры на излучение импульсных сигналов. .Вісник Дніпропетров­ського університету: Фізика, Радіоелектроніка. – 2002. – № 9 – С. 74-85.
 • Бутрым А.Ю, Колчигин Н.Н., Пивненко С.Н.  Управление направлением импульсного излучения апертуры с помощью несинхронного возбуждения Радиотехника. – 2001. – № 6. – С. 29.
 • Butrym A., Kolchigin N. N.,Pivnenko S. N.  Radiation of an Aperture Antenna Fed by Pulsed Signal Arbitrarily Distributed in Space and Time. Telecommunications and Radio Engineering. – 1999. – Vol. 53, № 2. – P. 35-38.
 • Бутрим О.Ю., Колчигин Н. Н,  Пивненко С. Н. Излучение апертуры с несинхронным возбуждением статтяВісник Харківського нац. унів. № 427 – “Радіофізика та електроніка”. – 1999. – Вип. 1. – С. 61-64.
 • Монография: В.И. Антюфеев, В.Н. Быков, А. М. Гричанюк, Д.Д. Иванченко, Н.Н. Колчигин, В.А. Краюшкин, А.М. Сотников, Матричные радиометрические корреляционно-экстремальные системы навигации летательных аппаратов //Х. : Изд-во ООО "Щедрая усадьба плюс", 2014.-372с.