Колчигін Миколай Миколайович
Посада й наукове звання: 

Професор, завідуючий кафедрою теоретичної радіофізики, доктор фіз.-мат. наук, лауреат Державної премії України, голова Міжнародних конференцій Antenna Theory and Techniques (ICATT) and UltraWideBand and Ultra Short Impulse Signals (UWBUSIS), почесний професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Професійна кар’єра: 

    З 1959 по 1964 р. вчився в Харківському державному університеті на радіофізичному факультеті, одержав диплом за фахом "Радіофізика й електроніка", кваліфікація - " Радіофізик- Дослідник".
    Закінчив аспірантуру при кафедрі теоретичної радіофізики Харківського державного університету в 1972 р.
    В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію по темі "Електродинамічні властивості високоміцних антенних укриттів і систем формування спрямованого випромінювання" і одержав ступінь кандидата фізико-математичних за фахом "радіофізика й електроніка".
    З 1972 року працював у Харківському державному університеті на кафедрі теоретичної радіофізики старшим науковим співробітником і провідним науковим співробітником (з 1996 року). Захистив докторську дисертацію по темі "Дифракційні й властивості, композиційних структур" і одержав ступінь доктори фізико-математичних наук за фахом "Радіофізика" в 1996 р.
    З 1997 року й по теперішній час - професор і завідувач кафедрою теоретичної радіофізики. Веде основні навчальні курси: "Електродинаміка", "Теорія поля", спеціальні курси "Електродинамічне моделювання в практичних завданнях", "Розсіювання й дифракція електромагнітних- хвиль на одиничних і композиційних тілах", "Широкосмугові сигнали".     З 2004 р. Senіor Member міжнародного наукового суспільства ІEEE.
    З 2001 Віце-президент Харківської секції ІEEE в Україні.
    З 2003 Кореспондент Української академії наук.
    Організатор і голова Міжнародних конференцій "Ультраширокосмугові й Ультракороткі Імпульсні Сигнали" UWBUSIS (Ultrawіdeband and Ultrashort Іmpulse Sіgnals), со- голова міжнародної конференції "Теорії й Техніки Антен" ІCATT (Іnternatіonal Conference of Antenna Theory and Technіc).
    Під керівництвом Колчигіна М.М. захищено 5 кандидатських дисертацій

    Загальна кількість публікацій - понад 150, у тому числі 29 авторських посвідчень і патентів,
з них по конструкціях антенних укриттів -4,
пристроям формування й керування електромагнітних імпульсів - 6,
по засобах формування зворотного випромінювання й засобам виміру - 19.

Контакти:

Google scholar профіль.

Research gate профіль.

Teл.: +380 57 7075162

Науковi iнтереси: 
 • Дослідження характеристик розсіювання ЕМВ на об'єктах складної форми
 • Вимір перетинів розсіювання радіолокаційних об'єктів
 • Взаємодія надкоротких імпульсів зі складними об'єктами
 • Розробка й моделювання антен для імпульсних і широкосмугових сигналів
 • Антенні вкриття
 • Методика й техніка експериментальних досліджень.
Список статей: 
 • Легенький М.Н., Бутрым А.Ю, Колчигин Н.Н. Расчет импульсного излучения круглой диэлектрической стержневой антенны методом согласования мод во временной области. Радиотехника. Всеукр. межвед. научно-техн. сб. Харків. Харківський національний університет радіоелектроніки. Вып. 162, 2010, с 5-12.
 • Казанский О.В., Колчигин Н.Н., Иванченко Д.Д. Трёхмерное подповерхностное зондирование двумерными решетками из РЩА в режиме импульсного возбуждения. Радиотехника. Всеукр. межвед. научно-техн. сб. Вып.162. Харків. Харківський національний університет радіоелектроніки. 2010. с. 13-19.
 • Y.G. Shckorbatov, V.N. Pasiuga, E.I. Goncharuk, T.Ph. Petrenko, V.A. Grabina, N.N. Kolchigin, D.D. Ivanchenko  V.N. Bykov, O.M. Dumin. Effects of differently polarized microwave radiation on the microscopic structure of the nuclei in human fibroblasts. Jornal of Zhejiang University-SCIENCE B. Biomedicine&Biotechnology.Vol,11, No.10. Oct. 2010.P. 801-805.
 • Yu. G. Shckorbatov, V.N. Pasiuga, N.N. Kolchigin, V.A.Grabina, Batrakov D.O., Kalashnikov V.V., Ivanchenko D.D., Bykov V.N.  The influence of differently polarized microwave radiation on chromatin in human cells // International Journal of Radiation  Biology/ - 2009.- V.85.- № 4. – P. 322-329
 • Шкорбатов Ю.Г., Пасюга В.Н., Шакина Л.А., Грабина В.А., Колчигин Н.Н., Иванченко Д.Д., Быков В.Н. Влияние магнитного поля и микроволнового излучения на жизнеспособность дрозофилы // Досягнення і проблеми генетики, селекції та          біотехнології. Збірник наукових праць. – Т. 1.- Київ «Логос» 2008.- С.334-338.
 • Butrym A , Kolchigin N. N., Pivnenko S. N. Resistive Loading that Does not Reduce Performance of a Pulse Antenna //Electromagnetic Phenomena. – 2007. – Vol. 7, No. 1(18). – P. 71-76.
 • Butrym A , Pivnenko S., Kolchigin N. Processing band-limited antenna measurements to reconstruct antenna impulse response on example of resistively loaded Vivaldi antenna // Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation. Acropolis, Nice, (France), November 6-10, 2006. – P. 1-5.
 • Иванченко Д.Д., Колчигин Н.Н, Украинец В.И., Глебов В.В., Ващенко В.Ф. и др. Особенности поглощающих свойств комбинированных тканей в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.  // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2005.  № 646, Харків. C. 181-184.
 • Бутрим О.Ю., Казанський О. В., Колчигін М. М. Решетка из расширяющихся щелевых антенн (РЩА) для широкополосных импульсных сигналов стаття //Успехи современной радиоэлектроники. – 2005. – № 5. – С. 60-64.
 • Іванченко Д.Д., Колчигін М.М., Ващенко В.П., Українець В.І., Глєбов В.В., Топчев М.Д., Кір’яков В.М., Цибуля Ю.Л. Особливості поглинаючих властивостей комбінованих тканин у радіолокаційному та інфрачервоному діапазонах. Вісник Харківського національного університету ім. В.М.Каразіна.№646. Радіофізика та електроніка, Вип.2, 2004, С.230-233.
 • Бутрым А.Ю.,Иванченко Д. Д., Казанский О. В., Катрич В. А., Колчигин Н. Н. Синтез и оптимизация широкополосной расширяющейся щелевой антенны //Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2004. – Вып. 137. – С. 194-197.
 • Д.Д. Иванченко, Н.Н. Колчигин, С.Л. Просвирнин, Д.О. Тырнов. Экспериментальное исследование частотной зависимости модуля коэффициента прохождения двупериодической решетки из С-образных полосковых элементов. // Радиофизика и радиоастрономия, 2003, т.8, №3, стр. 326-330.
 • Butrym A., Katrich V. A., Kazansky O. V., Kolchigin N. N., Pivnenko S. N. Time-Domain Modeling of Short Pulses Radiation with Aperture Decomposition Method. Radio Physics and Radio Astronomy. – Dec. 2002. – Vol. 7, № 4. – P. 394-397.
 • Васильченко И.И., Иванченко Д.Д., Колчигин Н.Н., Глебов В.В., Куров Н.К., Роленко С.А. Экспериментальный метод оценки радиолокационного отражения при проектировании (модернизации) танка. Механіка та машинобудування, 2002, №2, стор.225-228.
 • Глебов В.В., Васильченко И.И., Иванченко Д.Д., Колчигин Н.Н., Куров Н.К. контроль уровня радиолокационного отражения в процессе разработки и эксплуатации бронетанковой техники. Механіка та машинобудування, 2002, №2, стор.119-123.
 • Колчигин Н.Н., Васильченко И.И., Глебов В.В., Иванченко Д.Д., Куров Н.К. Измерение радиолокационных характеристик образцов техники в полевых условиях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна №570, Серія “Радіофізика та електроніка”, Вип. 2’2002, С. 287-290.
 • Бутрым А.Ю, Пивненко С.Н., Катрич В.А., Колчигин Н.Н. Влияние несинхронности возбуждения апертуры на излучение импульсных сигналов. .Вісник Дніпропетров­ського університету: Фізика, Радіоелектроніка. – 2002. – № 9 – С. 74-85.
 • Бутрым А.Ю, Колчигин Н.Н., Пивненко С.Н.  Управление направлением импульсного излучения апертуры с помощью несинхронного возбуждения Радиотехника. – 2001. – № 6. – С. 29.
 • Butrym A., Kolchigin N. N.,Pivnenko S. N.  Radiation of an Aperture Antenna Fed by Pulsed Signal Arbitrarily Distributed in Space and Time. Telecommunications and Radio Engineering. – 1999. – Vol. 53, № 2. – P. 35-38.
 • Бутрим О.Ю., Колчигин Н. Н,  Пивненко С. Н. Излучение апертуры с несинхронным возбуждением статтяВісник Харківського нац. унів. № 427 – “Радіофізика та електроніка”. – 1999. – Вип. 1. – С. 61-64.
 • Монография: В.И. Антюфеев, В.Н. Быков, А. М. Гричанюк, Д.Д. Иванченко, Н.Н. Колчигин, В.А. Краюшкин, А.М. Сотников, Матричные радиометрические корреляционно-экстремальные системы навигации летательных аппаратов //Х. : Изд-во ООО "Щедрая усадьба плюс", 2014.-372с.